พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เรียนรู้ประวัติศาสตร์การแต่งกายของชาวชวาและศิลปะบนผืนผ้าบาติก ที่นิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา”

พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เรียนรู้ประวัติศาสตร์การแต่งกายของชาวชวาและศิลปะบนผืนผ้าบาติก ที่นิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา”

อ่านเพิ่มเติม