วงเวียนหอนาฬิกา เทศบาลนครยะลา yala 2021 ยะลา เที่ยวยะลา จังหวัดยะลา สามจังหวัดชายแดน ชายแดนใต้ ใต้สุดสยาม ไฟประดับ ปีใหม่ ถ่ายรูปไฟ ถ่ายรูปปีใหม่ ถ่ายรูปไฟคริสมาสต์

Yala 2021 ชมไฟประดับของดีเมืองยะลา ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน ที่วงเวียนหอนาฬิกา เทศบาลนครยะลา

Yala 2021 ชมไฟประดับของดีเมืองยะลา ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน ที่วงเวียนหอนาฬิกา เทศบาลนครยะลา

ทริปนี้ Pira Story ขอพาทุกคนล่องใต้ไปชมความสวยงามของไฟประดับพร้อมแสงสีเสียงสวยงามที่จังหวัดยะลา จังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยกันค่ะ

😊 แผนที่หอนาฬิกา: https://goo.gl/maps/YUNvfKQJZRVjG9cR9

วงเวียนหอนาฬิกา เทศบาลนครยะลา yala 2021 ยะลา เที่ยวยะลา จังหวัดยะลา สามจังหวัดชายแดน ชายแดนใต้ ใต้สุดสยาม ไฟประดับ ปีใหม่ ถ่ายรูปไฟ ถ่ายรูปปีใหม่ ถ่ายรูปไฟคริสมาสต์

เทศบาลนครยะลานำไฟประดับมาตกแต่งเมืองแบบนี้เป็นปีที่ 6 แล้วค่ะ เพื่อปรับภาพลักษณ์ของเมืองยะลาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว ยามค่ำคืนก็คึกคัก และที่พิเศษมาก ๆ คือปีนี้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมไปถึงแสงเลเซอร์เคลื่อนไหววิบวับ น่าสนใจมากขึ้น แถมยังนำเสนอเอกลักษณ์ของจังหวัดยะลาให้ได้ชมในรูปแบบสนุก ๆ ด้วยค่ะ แนะนำให้มาตอนเย็นจนถึงมืด จะได้ชมความสวยงามของแสงสียามค่ำคืนท่ามกลางอากาศสบาย ๆ กันค่ะ

นกเขา นกเขาชวา แข่งนกเขา นกเขาชวาเสียงอาเซียน นกประจำจังหวัด สัตว์ประจำจังหวัด วงเวียนหอนาฬิกา เทศบาลนครยะลา yala 2021 ยะลา เที่ยวยะลา จังหวัดยะลา สามจังหวัดชายแดน ชายแดนใต้ ใต้สุดสยาม ไฟประดับ ปีใหม่ ถ่ายรูปไฟ ถ่ายรูปปีใหม่ ถ่ายรูปไฟคริสมาสต์

ไฟประดับแบ่งออกเป็น 4 โซน รอบวงเวียนหอนาฬิกา เทศบาลนครยะลา ได้แก่

โซนแห

โซนนี้จะมีตาข่ายแหขนาดใหญ่สีน้ำเงินส่องแสงวิบวับ ออกแบบให้เหมือนแหตามลักษณะที่มาของชื่อเมือง และเหมือนแหที่โดนเหวี่ยงออกปกคลุมพื้นที่ โดยชื่อจังหวัดยะลา (เขียนเป็นภาษามลายูว่า Jala) หรือสำเนียงภาษามลายูพื้นเมืองเรียกว่า “ยาลอ” (เขียนเป็นภาษามลายูว่า Jalor, ญาโลร์) แปลว่า “แห” ซึ่งเป็นคำยืมมาจากภาษาบาลี – สันสกฤตว่า ชาละ หรือ ชาลี หมายถึง “แห” หรือ “ตาข่าย”

แห ยาลอ นิบง ความหมาย ที่มาของชื่อจังหวัดวงเวียนหอนาฬิกา เทศบาลนครยะลา yala 2021 ยะลา เที่ยวยะลา จังหวัดยะลา สามจังหวัดชายแดน ชายแดนใต้ ใต้สุดสยาม ไฟประดับ ปีใหม่ ถ่ายรูปไฟ ถ่ายรูปปีใหม่ ถ่ายรูปไฟคริสมาสต์ แห ยาลอ นิบง ความหมาย ที่มาของชื่อจังหวัดวงเวียนหอนาฬิกา เทศบาลนครยะลา yala 2021 ยะลา เที่ยวยะลา จังหวัดยะลา สามจังหวัดชายแดน ชายแดนใต้ ใต้สุดสยาม ไฟประดับ ปีใหม่ ถ่ายรูปไฟ ถ่ายรูปปีใหม่ ถ่ายรูปไฟคริสมาสต์
ที่มาของคำว่า “ยะลา” ซึ่งแปลว่า “แห” นี้ตั้งตามลักษณะของมีภูเขาในเขตอำเภอเมืองยะลาที่มีลักษณะเหมือนแหจับปลาที่ผูกจอมแหแล้วถ่างตีนแหไปโดยรอบ เหมือนแหที่กำลังถูกทอดออกไป คนจึงเรียกภูเขาลูกนี้ว่า “ยะลา” หรือ “ยาลอ” ก่อนที่จะนำมาตั้งเป็นนามเมืองค่ะ


❤ โซนปลามังกร

โซนนี้จะจัดแสดงรูปปั้นปลามังกรหลากสี ซึ่งปลามังกรนี้เป็นปลาประจำอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ปลามังกรเป็นปลาที่ชอบเล่นแสงไฟ เวลาจับปลาพันธุ์นี้ ชาวประมงจะนำไฟสี ๆ ไปล่อแล้วใช้สวิงดักจับ ตัวของปลามังกรเองก็มีหลากหลายสีสันขึ้นอยู่กับชนิด เลยเกิดเป็นแนวคิดการทำรูปปั้นปลามังกรที่สามารถเปลี่ยนสีไปมาได้ กำลังแหวกว่ายอยู่ท่ามกลางทุ่งหลอดไฟที่ชาวประมงนำมาใช้ล่อปลานั่นเองค่ะ

ปลามังกร อำเภอรามัน ปลาประจำจังหวัด สัตว์ประจำจังหวัด วงเวียนหอนาฬิกา เทศบาลนครยะลา yala 2021 ยะลา เที่ยวยะลา จังหวัดยะลา สามจังหวัดชายแดน ชายแดนใต้ ใต้สุดสยาม ไฟประดับ ปีใหม่ ถ่ายรูปไฟ ถ่ายรูปปีใหม่ ถ่ายรูปไฟคริสมาสต์ ปลามังกร อำเภอรามัน ปลาประจำจังหวัด สัตว์ประจำจังหวัด วงเวียนหอนาฬิกา เทศบาลนครยะลา yala 2021 ยะลา เที่ยวยะลา จังหวัดยะลา สามจังหวัดชายแดน ชายแดนใต้ ใต้สุดสยาม ไฟประดับ ปีใหม่ ถ่ายรูปไฟ ถ่ายรูปปีใหม่ ถ่ายรูปไฟคริสมาสต์ ปลามังกร อำเภอรามัน ปลาประจำจังหวัด สัตว์ประจำจังหวัด วงเวียนหอนาฬิกา เทศบาลนครยะลา yala 2021 ยะลา เที่ยวยะลา จังหวัดยะลา สามจังหวัดชายแดน ชายแดนใต้ ใต้สุดสยาม ไฟประดับ ปีใหม่ ถ่ายรูปไฟ ถ่ายรูปปีใหม่ ถ่ายรูปไฟคริสมาสต์


❤ โซนปลาพลวงชมพู

ปลาพลวงชมพูเป็นปลาประจำจังหวัดยะลา โดยใน พ.ศ.2542 พระพันปีหลวงเสด็จฯ มาปล่อยพันธุ์ปลาพลวงชมพูที่เขื่อนบางลาง ก่อนที่จะมีพระราชดำริให้เลี้ยงในฟาร์มพระราชดำริ จนสถานีประมง จังหวัดยะลาสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ปริมาณมากค่ะ ตรงโซนนี้จึงฉายภาพฝูงปลาพลวงหินสีชมพูบนสนามหญ้า ให้ทุกคนเดินชม ถ่ายภาพสวย ๆ กันได้ โซนนี้เด็ก ๆ ชอบกันมากเลยค่ะ วิ่งเล่นไล่จับปลากันสนุกสนานเลยค่ะ

ปลาพลวงชมพู ปลาประจำจังหวัด สัตว์ประจำจังหวัด วงเวียนหอนาฬิกา เทศบาลนครยะลา yala 2021 ยะลา เที่ยวยะลา จังหวัดยะลา สามจังหวัดชายแดน ชายแดนใต้ ใต้สุดสยาม ไฟประดับ ปีใหม่ ถ่ายรูปไฟ ถ่ายรูปปีใหม่ ถ่ายรูปไฟคริสมาสต์ ปลาพลวงชมพู ปลาประจำจังหวัด สัตว์ประจำจังหวัด วงเวียนหอนาฬิกา เทศบาลนครยะลา yala 2021 ยะลา เที่ยวยะลา จังหวัดยะลา สามจังหวัดชายแดน ชายแดนใต้ ใต้สุดสยาม ไฟประดับ ปีใหม่ ถ่ายรูปไฟ ถ่ายรูปปีใหม่ ถ่ายรูปไฟคริสมาสต์ ปลาพลวงชมพู ปลาประจำจังหวัด สัตว์ประจำจังหวัด วงเวียนหอนาฬิกา เทศบาลนครยะลา yala 2021 ยะลา เที่ยวยะลา จังหวัดยะลา สามจังหวัดชายแดน ชายแดนใต้ ใต้สุดสยาม ไฟประดับ ปีใหม่ ถ่ายรูปไฟ ถ่ายรูปปีใหม่ ถ่ายรูปไฟคริสมาสต์ ปลาพลวงชมพู ปลาประจำจังหวัด สัตว์ประจำจังหวัด วงเวียนหอนาฬิกา เทศบาลนครยะลา yala 2021 ยะลา เที่ยวยะลา จังหวัดยะลา สามจังหวัดชายแดน ชายแดนใต้ ใต้สุดสยาม ไฟประดับ ปีใหม่ ถ่ายรูปไฟ ถ่ายรูปปีใหม่ ถ่ายรูปไฟคริสมาสต์


❤ โซนนกเขาชวา

โซนนี้น่ารักมากค่ะ มีปะติมากรรมนกเขาชวาสวย ๆ ที่กำลังร้องกุ๊กกู ๆ ดังกังวลไปทั่ว ให้ฟังเพลิน ๆ ระหว่างเดินชมความสวยงามด้วย แรงบันดาลใจของโซนนี้เกิดจากการที่จังหวัดยะลาเป็นเมืองแห่งนก มีทั้งนกเขา นกกรงหัวจุก นกเงือกที่มีชื่อเสียง

นกเขา นกเขาชวา แข่งนกเขา นกเขาชวาเสียงอาเซียน นกประจำจังหวัด สัตว์ประจำจังหวัด วงเวียนหอนาฬิกา เทศบาลนครยะลา yala 2021 ยะลา เที่ยวยะลา จังหวัดยะลา สามจังหวัดชายแดน ชายแดนใต้ ใต้สุดสยาม ไฟประดับ ปีใหม่ ถ่ายรูปไฟ ถ่ายรูปปีใหม่ ถ่ายรูปไฟคริสมาสต์ นกเขา นกเขาชวา แข่งนกเขา นกเขาชวาเสียงอาเซียน นกประจำจังหวัด สัตว์ประจำจังหวัด วงเวียนหอนาฬิกา เทศบาลนครยะลา yala 2021 ยะลา เที่ยวยะลา จังหวัดยะลา สามจังหวัดชายแดน ชายแดนใต้ ใต้สุดสยาม ไฟประดับ ปีใหม่ ถ่ายรูปไฟ ถ่ายรูปปีใหม่ ถ่ายรูปไฟคริสมาสต์ นกเขา นกเขาชวา แข่งนกเขา นกเขาชวาเสียงอาเซียน นกประจำจังหวัด สัตว์ประจำจังหวัด วงเวียนหอนาฬิกา เทศบาลนครยะลา yala 2021 ยะลา เที่ยวยะลา จังหวัดยะลา สามจังหวัดชายแดน ชายแดนใต้ ใต้สุดสยาม ไฟประดับ ปีใหม่ ถ่ายรูปไฟ ถ่ายรูปปีใหม่ ถ่ายรูปไฟคริสมาสต์
นอกจากนี้ที่ยะลายังมีงานแข่งนกเขาชวาเสียงอาเซียนที่มีชื่อเสียงระดับชาติแถมยังเป็นเป็นกิจกรรมที่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมอีกด้วยค่ะ


มองแวบแรกอาจจะคิดว่านี่คือไฟประดับตกแต่งเพื่อต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงเพียงเท่านั้น แต่หากเราลองมองลึกลงไปถึงวัตถุประสงค์ในการจัดแสดงไฟประดับเหล่านี้เพื่อให้พื้นที่บริเวณนี้มีสีสัน สว่างไสว คึกคัก ทำให้พิระรู้ว่า สิ่งที่พิระกำลังดูอยู่นั้นไม่ใช่เพียงแค่ไฟประดับเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่นี่คือความพยายามที่จะเล่าเรื่องราวให้คนทั่วไปได้รับรู้ว่ายะลามีอะไรดี ยะลาเป็นเมืองน่าเที่ยว ยะลาไม่น่ากลัวอย่างที่ใคร ๆ คิด เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว พิระจึงอยากให้ความพยายามของเค้าสำเร็จ อยากจะส่งต่อ บอกเล่าเรื่องราวดี ๆ ของจังหวัดนี่ ในฐานะนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่เดินทางมาที่นี่ด้วยตัวเองจริง ๆ ค่ะ


ปกติเพจ Pira Story มักจะลงท้ายว่า ใครที่ผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาดูได้ ครั้งนี้มันไม่ใช่ เพราะจังหวัดยะลาอยู่ใต้สุดของประเทศไทย ถ้าจะมาเที่ยวก็คือต้องตั้งใจเดินทางมาจริง ๆ วันนี้พิระจึงไม่ได้เดินทางมาที่นี่ในฐานะของ Blogger ที่จะมาทำคอนเทนต์ แต่พิระเดินทางมาในฐานะของนักท่องเที่ยวคนหนึ่ง ที่เดินทางมาเที่ยว มาเยี่ยมเยือนมาสัมผัสยะลาด้วยตัวเอง และก็รับรู้ได้ถึงความสงบ สวมงาม มีเสน่ห์ของยะลา จึงอยากเชิญชวนทุกคนให้มาสัมผัสความน่ารักของยะลาด้วยกันค่ะ มาเถอะค่ะ มาให้เห็นด้วยตาตัวเองว่าที่นี่น่าเที่ยวขนาดไหนค่ะ


————————————
ติดตามช่องทางอื่น ๆ ของ Pira Story ได้ที่
😊 Facebook: https://www.facebook.com/PiraPiraStory/
😊 Twitter: https://twitter.com/PiraPira_Story
😊 Instagram: https://www.instagram.com/pirapirastory/
😊 Blog: https://pirastory.com/

One thought on “Yala 2021 ชมไฟประดับของดีเมืองยะลา ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน ที่วงเวียนหอนาฬิกา เทศบาลนครยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.