วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story

ชมตำหนักจิตรลดา​ วังปารุสกวัน เรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่ 6

แต่งชุดไทย ชมตำหนักจิตรลดา ใน งานรื่นรมย์ชมวังปารุสก์ ประจำปี 2562 เปิดประตูสู่กาลเวลา

วันนี้ Pira Story สวมชุดลูกไม้ ไปเดินชมตำหนักจิตรลดา ในงานรื่นรมย์ชมวังปารุสก์ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยความพิเศษของงานนี้คือ เราสามารถเข้าไปชมความสวยงามภายในตำหนักจิตรลดาได้ค่ะ

วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story

วิธีเดินทาง จำง่ายๆ คือ วังปารุสกวัน ตำหนักจิตรลดาตั้งอยู่เยื้องกับพระที่นั่งอนันตสมาคมค่ะ ใครที่ไม่แน่ใจเส้นทาง สามารถคลิกดู Google Map ด้านล่างนี้ได้เลย

  • Google Map: ตำหนักจิตรลดา วังปารุสกวัน https://goo.gl/maps/vtkAnP59CwZfD2Tt5
    ตรงข้ามลานพระบรมรูปทรงม้า

เมื่อเดินเข้ามา ก็จะพบกับซุ้มประตูงาน “รื่นรมย์ชมวังปารุสก์” ซึ่งจะจัดเป็นประจำทุกปี

วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story

13 วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story

วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story 3

วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story7 วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story

วังปารุสกวัน (Parut Sakawan Palace) เป็นพระตำหนักที่ตั้งอยู่ในบริเวณสวนดุสิต ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ ในวโรกาสที่ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากประเทศรัสเซีย และเสด็จกลับไทย

❤  ตำหนักจิตรลดา (Chitralada Villa) คือ ตำหนักที่ตั้งอยู่ภายใน “วังปารุสกวัน” ทางทิศเหนือ เป็นอาคารแบบอิตาเลียนวิลล่า สูง 2 ชั้น ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบ Stile Liberty ของอิตาเลียน ภายในมีการตกแต่งสไตล์อาร์ตนูโว ศิลปะบาโรก และรอกโคโค ซึ่งเป็นศิลปะสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมในยุโรปช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20

❤ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ

❤ ประตูรอบกำแพงวังจะมีการติดตรา “จักร” และ “ตะบอง” อันเป็นตราประจำพระองค์ของ จอมพล สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ

❤ ออกแบบโดย นายมาริโอ ตามาญโญ นายช่างเอกแห่งกรมโยธาธิการ ระหว่าง พ.ศ. 2446-2448 ก่อสร้างเสร็จปี พ.ศ. 2449

❤ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 มีการเวนคืนบริเวณวังปารุสกวันเป็นที่ทำการของราชการ ปัจจุบันจึงเป็นี่ทำการของกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ถ้าพร้อมกันแล้ว เข้าไปชมภายในตำหนักด้วยกันนะคะ 😊

วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story

9 วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story

การประดับตกแต่งสไตล์อาร์ตนูโว

นอกจากตัวอาคารภายนอกที่ออกแบบอย่างสวยงาม ทั้งโครงสร้าง การออกแบบ และสีสันแล้ว ภายในอาคาร บริเวณกรอบประตู หน้าต่าง และผนังยังมีการประดับตกแต่งด้วยลายพรรณพฤกษาสไตล์อาร์ตนูโว (Art Nouveau Style) อีกด้วย

10 วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story11 วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story12 วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story

ตำหนักจิตรลดา วังปารุสกวัน มี 2 ชั้นให้เดินชม ไปเริ่มกันที่ชั้น 1 กันก่อนเลยค่ะ

ชั้น 1 ประกอบด้วย ห้องนิทรรศการที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับตำหนักจิตรลดา ตั้งแต่สมัยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมอธิบายการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญในตำหนักหลังนี้ 

นอกจากนี้ยังมีห้องประชุมซึ่งใช้จำลองเหตุการณ์ครั้งที่คณะราษฎรเข้ามาใช้พื้นที่ภายในวังปารุสกวัน ซึ่งในงานรื่นรมย์ชมวังปารุสก์ จะมีการจัดเสวนาวิชาการในห้องประชุมนี้ค่ะ (พิระไม่ได้ลงชื่อเข้าฟังเสวนา เลยอดเข้าไปชมภายในห้องประชุมค่ะ) ทางด้านหลังจะมีห้องจดหมายเหตุตำรวจ (เป็นอีกห้องที่ไม่ได้เข้าไปชมเช่นกัน)

ขึ้นมาชมชั้น 2 กันบ้าง เมื่อมาถึงชั้น 2 ก็จะพบกับการแสดงดนตรี ฟังแล้วหวานจับใจมากๆ

ชั้น 2 จะประกอบด้วย ห้องนิทรรศการ 4 ห้อง ได้แก่

ห้องจัดแสดงพระนิรันตราย(จำลอง)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง เพื่อประดิษฐานเป็นพระประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ห้องนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับกิจการตำรวจไทย

ห้องนี้เป็นห้องที่รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์พระราชกรณีย์กิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับกิจการตำรวจไทย 

 

ห้องนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจ

ห้องนิทรรศการแสดงพระราชกรณีย์กิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ พระราชดำเนินทรงเปิดค่ายนเรศวร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเมื่อครั้งทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดาร

วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story16 วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story19 วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story20 วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story

ห้องทรงพระอักษร

เป็นห้องทรงงานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศมกุฏราชกุมาร อยู่บริเวณชั้น 2 ของตำหนักจิตรลดา ภายในห้องนี้จะมีโทนสีและลวดลายปูนปั้นที่แตกต่างจากห้องอื่น ๆ ในตำหนัก

21 วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story

22 วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story23 วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story24 วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story25 วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story

ห้องทรงพระสำราญ

เป็นห้องโถงขนาดใหญ่ อยู่บริเวณชั้น 2 ของตำหนักจิตรลดา ห้องนี้จะเป็นห้องที่ดูหรูหราและคลาสสิก ตกแต่งด้วยศิลปะแบบบาโรกและรอคโคโคที่ได้รับความนิยมในยุโรปด้วยค่ะ

26 วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story

27 วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story28 วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story29 วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story31 วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story

หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 วังปารุสกวันใช้เป็นสถานที่ราชการต่อเนื่องตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ดูแลพื้นที่บริเวณวังปารุสกวันด้านทิศเหนือ รวมถึงตำหนักจิตรลดาที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถานของกรมศิลปากร ตั้งแต่ พ.ศ. 2532

พื้นที่ส่วนใหญ่ของวังใช้เป็นอาคารสำนักงานของกองบัญชาการตำรวจนครบาล

เมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีโครงการที่จะจัดจั้งพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน จึงมีการศึกษาประวัติความเป็นมาของวังปารุสกวัน ตำหนักจิตรลดา และบริเวณพื้นที่โดยรอบ

32 วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story33 วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story

ร่องรอยหลักฐานการตกแต่งพื้นที่โดยรอบวังปารุสกวัน ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และยังคงได้รับการอนุรักษ์จนถึงปัจจุบัน​ ได้แก่ ต้นไม้เดิม สระน้ำ แนวเขื่อนกันดิน ทางเดินโค้งภายในสวน สนามหญ้า เนินดิน หลุมหลบภัย และศาลาริมน้ำรูปแปดเหลี่ยม ซึ่งสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ล้วนมีคุณค่า ทั้งในเชิงประวัติสาสตร์และสุนทรียภาพของพื้นที่โบราณสถานค่ะ

วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story35 วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story36 วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story37 วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story38วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story39 วังปารุสก์ วังปารุสกวัน ตำหนัก จิตรลดา รื่นรมย์ชมวัง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เที่ยว Pira Story

นี่จึงเป็นความเป็นมาของการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้และคงอยู่สืบไปค่ะ ใครที่สนใจ อย่าลืมติดตามข่าวงานรื่นรมย์ชมวังปารุสก์ประจำปีหน้ากันนะคะ เตรียมตัว เตรียมชุดไทยให้พร้อม แล้วแวะมาเที่ยวชมกันค่ะ

…………………………………………………..
ติดตามช่องทางอื่นๆ ของ Pira Story ได้ที่

One thought on “ชมตำหนักจิตรลดา​ วังปารุสกวัน เรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่ 6

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.