Suan Sunanta SSRU สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์ Museum สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฎ Pira Story

ชมตำหนักสวนสุนันทา ศึกษาประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่ 5 ผ่าน พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชมตำหนักสวนสุนันทา ศึกษาประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่ 5 ผ่าน พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  • วันที่เปิดให้บริการ: ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • เวลา: 9.30 – 16.00 น.
  • Facebook: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
    https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU/

Suan Sunanta SSRU สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์ Museum สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฎ Pira Story

หลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อของ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” เป็นอย่างดี แต่รู้หรือไม่ว่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เคยเป็นพื้นที่ที่ประทับและที่พำนักของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน และยังมีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดั้งเดิมเอาไว้ให้เที่ยวชมได้จนปัจจุบัน

วันนี้พิระมีโอกาสได้ไปชมงาน 100 ปี เสด็จขึ้นตำหนักสวนสุนันทา และได้เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ โดยมีคุณชนะภพ วัณณโอฬาร ทำหน้าที่เป็นผู้พาชมพร้อมให้ความรู้ตลอดทริปนี้ค่ะ

พิระจึงขอนำไฮไลท์ที่น่าสนใจ และไม่ควรพลาด มาฝากทุกคนกันค่ะ

Suan Sunanta SSRU สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์ Museum สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฎ Pira Story
ตำหนักที่เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จุดสังเกตคือ จะเห็นกำแพงสีแดง พร้อมกับป้ายชื่อมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่แบบนี้ แสดงว่ามาถูกที่แล้ว ตรงเข้าไปในมหาวิทยาลัยได้เลยค่ะ

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ จะมีบอร์ดแผนที่ขนาดใหญ่ติดให้เราดูเป็นระยะ
จุดหมายของเราในวันนี้คือ​ อาคารสายสุทธานภดล หมายเลข​ 27​ ค่ะ​

Suan Sunanta SSRU สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์ Museum สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฎ Pira Story
อาคารหมายเลข​ 27​ สีแดงตรงกลางภาพนั่นแหละค่ะ​ คือ​ พิพิธภัณฑ์ที่เราจะไปชมกันในวันนี้

Suan Sunanta SSRU สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์ Museum สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฎ Pira Story

ระหว่างทางที่เดินมาชมตำหนัก ก็สามารถแวะชมความสวยงามของร้านค้าที่ออกแบบรูปทรงและการตกแต่งให้เข้ากับเขตวังได้เป็นอย่างดี

Suan Sunanta SSRU สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์ Museum สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฎ Pira Story
ร้าน Amazon ที่นี่สวยมีสไตล์มากค่ะ

ใครที่กลัวหลงทาง ไม่ต้องกังวลนะคะ มองเห็นร้าน Amazon เมื่อไหร่ มองไปฝั่งตรงข้ามก็จะเจอพิพิธภัณฑ์เลยค่ะ

Suan Sunanta SSRU สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์ Museum สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฎ Pira Story
พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล หรือ อาคาร 27

ตำหนักสายสุทธานภดล เมื่อมองจากด้านนอกจะเห็นว่ามี 2 มุข (เป็นตึกแฝดที่มีทางเดินเชื่อมกัน) มุขด้านหนึ่งเป็นที่ประทับของพระวิมาดาเธอฯ ส่วนมุขอีกด้านจะเป็นที่ประทับของสมเด็จหญิงพระองค์น้อย​ พระราชธิดาองค์เล็กของพระวิมาดาเธอฯ​ ค่ะ

มาถึงแล้วก็ตรงเข้าไปลงทะเบียน รับแผ่นพับอธิบายประวัติความเป็นมา แล้วเข้าไปชมพร้อมกันเลยค่ะ​

Suan Sunanta SSRU สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์ Museum สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฎ Pira Story
บันไดเวียน​ และสถาปัตยกรรมต่างๆ​ ภายในตำหนัก​ เป็นโครงสร้างที่มีมาดั้งเดิม​

ตอนนี้หลายๆ คนอาจจะเริ่มสงสัยว่าตำหนักนี้คือตำหนักของใคร แล้วสวนสุนันทานี่ใครเป็นผู้สร้าง สร้างขึ้นมาเพื่ออะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้าง ตาม Pira Story ไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ

 

ที่ประทับและที่พำนักของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน

ราชสำนักฝ่ายใน หรือ พระราชฐานชั้นใน มีทั้ง “พระที่นั่ง” อันเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ก็ยังมี “ตำหนัก” และ “เรือน” ต่างๆ ที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับและที่พำนักของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน

 

ประวัติของสวนสุนันทา

หลังจากรัชกาลที่ 5 เสด็จกลับจากประพาสยุโรปครั้งที่ 2 มีพระราชประสงค์ให้สร้างสวนสุนันทา เพื่อใช้เป็นที่ประทับอีกแห่ง แต่เมื่อสิ้นรัชกาลของรัชกาลที่ 5 ก็ยังสร้างสวนสุนันทาไม่เสร็จ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างต่อจนเสร็จ สวนสุนันทา จึงกลายเป็นราชสำนักฝ่ายในขนาดใหญ่ ตลอดสมัยรัชกาลที่ 6 – 7

เคยมีพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์เสด็จมาประทับ ณ สวนสุนันทา โดยบางพระองค์ก็ประทับเป็นครั้งคราวแค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เช่น พระราชธิดาของรัชกาลที่ 4 และ พระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวในรัชกาลที่ 6 เป็นต้น โดยในสมัยนั้น มีตำหนักพระวิมาดาเธอฯ เปรียบเสมือนศูนย์กลาง

ตำหนักพระวิมาดาเธอฯ ถือเป็นศูนย์กลางของตำหนักฝ่ายใน เพราะเป็นตำหนักที่มีเจ้านายพระยศสูงประทับอยู่ ดังนั้นตำหนักแห่งนี้จึงเป็นศูนย์รวมของเจ้านายฝ่ายใน เวลาที่มีกิจกรรมเสด็จเยี่ยมเยียนตำหนักต่างๆ ก็มักจะมารวมกันอยู่ที่ตำหนักนี้ เช่น การเสวยพระกระยาหารค่ำ เป็นต้น

Suan Sunanta SSRU สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์ Museum สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฎ Pira Story
มุมประทับของพระวิมาดาเธอฯ ซึ่งมีของสำคัญ 2 ชิ้นที่จะขาดไปไม่ได้ คือ พระสุธารสชา และ พานหมาก เพราะโปรดเสวยชามาก เวลาที่เสด็จไปประทับที่ไหน จะต้องมีเครื่องใช้เหล่านี้ติดตามไปด้วยเสมอ
Suan Sunanta SSRU สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์ Museum สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฎ Pira Story
พระสุธารส​ชา​ ที่พระวิมาดาเธอฯ​ ทรงโปรด

หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สวนสุนันทาถือเป็นราชสำนักฝ่ายในรุ่นสุดท้าย เนื่องจากหลังจากนั้น ราชสำนักฝ่ายในไม่จำเป็นต้องมาอาศัยอยู่รวมกันภายในเขตที่ประทับเดียวกันอีกต่อไป สามารถสร้างวังเองข้างนอกได้

สวนสุนันทาจึงเปลี่ยนเป็นสถานศึกษา ซึ่งตำหนักเดิม ปัจจุบันเหลือเพียงแค่ 10 หลังเท่านั้น

ปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของสวนสุนันทา กลายเป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีอาคารโบราณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมหลายหลัง เช่น พระที่นั่งซึ่งเป็นอาคารที่มีการใช้เสารับน้ำหนักเป็นยุคแรกๆ ของประเทศไทย จึงเป็นต้นแบบทางสถาปัตยกรรมที่น่าศึกษาและอนุรักษ์ไว้

พิระมีข่าวดีมาแจ้งทุกคนด้วยค่ะ ว่าในอนาคตจะมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทุกตำหนักในสวนสุนันทากลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้บริการ ต้อนรับนักท่องเที่ยว และผู้สนใจสามารถเข้ามาเที่ยวชมได้ทุกตำหนัก ถ้าทุกตำหนักพร้อมให้เข้าชมเมื่อไหร่ รับรองว่าพิระจะต้องไปชมอย่างแน่นอนค่ะ!

 

ประวัติของพระวิมาดาเธอฯ

พระวิมาดาเธอฯ คือหนึ่งในพระมเหสีของรัชกาลที่ 5 มีพระราชโอรส และ พระราชธิดากับรัชกาลที่ 5 ทั้งหมด 4 พระองค์ โดยองค์เล็กสุดคือ สมเด็จหญิงพระองค์น้อย ซึ่งภายหลังได้มาอาศัยอยู่ในตำหนักเดียวกับพระวิมาดาเธอฯ

 

ทราบประวัติคร่าวๆ ของตำหนักในสวนสุนันทากันไปเรียบร้อยแล้ว คราวนี้ เราเข้าไปชมความงดงามภายในตำหนักกันค่ะ

 

ไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานพดล

พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานพดล มีไฮไลท์ที่น่าสนใจ ที่พิระเลือกมาแล้วว่าอยากแนะนำให้ทุกคนไปชมกันค่ะ

ภาพพระวิมาดาเธอฯ

ภายในพิพิธภัณฑ์จะมีภาพพระวิมาดาเธอฯ รวมไปถึงเจ้านายอีกมากมายหลายท่าน ติดประดับประดาไปทั่วทั้งตำหนัก แต่มีภาพภาพหนึ่งที่พิเศษกว่าภาพอื่นๆ นั่นคือภาพด้านล่างนี้ค่ะ

Suan Sunanta SSRU สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์ Museum สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฎ Pira Story
เมื่อขึ้นมาถึงตำหนักชั้น​ 2 จะพบกับภาพถ่ายของพระวิมาดาเธอฯ​ ภาพนี้มีความพิเศษตรงที่เป็นภาพที่รัชกาลที่​ 5 ฉายด้วยพระองค์เอง​ค่ะ

พัดชัก

สภาพอากาศร้อนๆ แบบนี้ หลายคน (รวมถึงพิระด้วย) อาจนึกสงสัยว่า คนในอดีตเขาอาศัยอยู่ท่ามกลางอากาศร้อนแบบนี้กันได้ยังไง เวลานอนไม่ร้อนเหรอ วันนี้พิระของพาทุกคนไปชมสุดยอดนวัตกรรมที่จะมาช่วยแก้ปัญหาอากาศร้อนตอนนอน

Suan Sunanta SSRU สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์ Museum สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฎ Pira Story

นั่นก็คือ “พัดชัก” เครื่องโบกลมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ติดระบายติดห่วงแขวนกับเพดานมีเชือกชัก ซึ่งติดอยู่ด้านบนเหนือเตียง แล้วมีเชือกห้อยยาวลงมา เมื่อดึงเชือก พัดชักก็จะพัดกลับไปกลับมาซ้ายขวาเป็นการพัดลมเย็นๆ ลงไปที่เตียง ผู้ที่นอนบนเตียงก็สามารถนอนหลับได้เย็นสบาย เหมือนมีพัดลมระบบอัตโนมือ

Suan Sunanta SSRU สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์ Museum สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฎ Pira Story

ลักษณะของห้องบรรทมจะมีแท่นบรรทมตั้งอยู่ตรงกลาง มีม่านกั้นอีกชั้น เหนือม่านมีพัดชัก คุณข้าหลวงถวายงานอ่านหนังสือ และพัดชัก ใครที่แวะมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ อย่าลืมมาชมพัดชักกันนะคะ

 

ห้องเซฟ

ชั้นบนของตำหนัก มุขฝั่งที่เป็นที่ประทับของสมเด็จหญิงพระองค์น้อย จะมีห้องบรรทมที่มีเตียงตั้งอยู๋กลางห้อง และด้านหลังเตียงนั่นเองคือไฮไลท์สำคัญที่อยากให้ทุกคนได้ชมกัน

นั่นก็คือ “ห้องเซฟ” เป็นห้องเล็กๆ สำหรับเก็บสมบัติของมีค่า โดยจะเก็บเอาไว้ในหีบสีดำ วางเรียงต่อกันเป็นชั้นๆ ตั้งแต่พื้นจนถึงเพดานห้อง ก่อนที่จะปิดประตู ล็อคกุญแจ แล้วให้คุณข้าหลวงผู้ดูแลกุญแจทำหน้าที่นั่งเฝ้าอยู่หน้าห้อง

Suan Sunanta SSRU สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์ Museum สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฎ Pira Story
ห้องบรรทมของสมเด็จหญิงพระองค์น้อย ซึ่งมีห้องเซฟอยู่ด้านหลัง
 Suan Sunanta SSRU สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์ Museum สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฎ Pira Story
ห้องเซฟด้านหลังเตียงของสมเด็จหญิงพระองค์น้อย

 

ตู้เสื้อผ้าไม้ สไตล์ดั้งเดิม

ห้องประทับสมเด็จหญิงพระองค์น้อย มีตู้เสื้อผ้า หรือ ตู้ฉลองพระองค์แบบดั้งเดิมในลักษณะของเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน สวย​ คลาสสิก ประหยัดพื้นที่ในห้อง

Suan Sunanta SSRU สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์ Museum สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฎ Pira Story

โดยการแต่งกายของเจ้านายฝ่ายในในตำหนักจะมี 2 ลักษณะ

  • การแต่งกายของเจ้านายฝ่ายใน คุณข้าหลวง เจ้านายรุ่นใหญ่ จะยังคงแต่งกายตามแบบสมัยรัชกาลที่ 5 คือ สวมเสื้อแขนกระบอก ตัดผมสั้น หวีเสย ห่มสไบและแพรแถบ
  • การแต่งกายของเจ้านายรุ่นสาวๆ จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม คือ นุ่งซิ่น ไว้ผมยาว ดัดผมลอน เป็นต้น

 

ภาพวาดสีน้ำ ลายดอกไม้

เมื่อเข้ามาในตำหนักแห่งนี้​ จะพบภาพวาดสีน้ำ ลายดอกไม้สีสันสวยงาม ประดับประดาอยู่มากมาย ภาพเหล่านี้คือผลงานภาพวาดสีน้ำ ซึ่งจำลองมาติดประดับเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ให้ได้ชมกัน ส่วนภาพจริงนั้น ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการดูแลรักษาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากภาพวาดแต่ละภาพมีอายุเป็นร้อยปีแล้ว จึงต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

Suan Sunanta SSRU สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์ Museum สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฎ Pira Storyโดยดอกไม้ที่อยู่ในรูปเหล่านี้ เป็นดอกไม้ที่ปลูกอยู่ในสวนสุนันทาด้วย ส่วนใหญ่จะเป็นภาพดอกกุหลาบ และกล้วยไม้ที่พระวิมาดาเธอฯ​ ทรงโปรด​ โดยลานจอดรถหน้าตำหนักในปัจจุบันนั้น​ ในอดีตเคยเป็นเรือนกล้วยไม้มาก่อนค่ะ

Suan Sunanta SSRU สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์ Museum สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฎ Pira Story

 

พัดรอง

พัดรองในงานฉลองพระพรรษาครบ 60 ปี เป็นศิลปวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพระวิมาดาเธอฯ ออกแบบโดยกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ตรงกลางจะมีลายเซ็นสีชมพูซึ่งปรากฏอยู่บนผลงานของพระยานริศทุกชิ้นอีกด้วย ลองซูมภาพดูชัดๆ กันได้นะคะ

Suan Sunanta SSRU สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์ Museum สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฎ Pira Story
ตราประจำพระองค์ของพระวิมาดาเธอฯ เป็นตัวอักษร “สสภ” ย่อมาจากชื่อเต็มของท่าน คือ สายสวลีภิรมย์
 

 

โต๊ะเสวยแบบตะวันตก

ในยุคสมัยนี้เป็นยุคที่ประเทศไทยเริ่มมีการนำช้อนส้อมเข้ามาใช้ในการรับประทานอาหาร ดังนั้น เจ้านายฝ่ายในในสวนสุนันทาจึงเป็นผู้หญิงไทยกลุ่มแรกที่เริ่มใช้ช้อนส้อม เริ่มสัมผัสวัฒนธรรมความเป็นสมัยใหม่ โดยจะได้รับการฝึกฝนวิธีการใช้ช้อนส้อม รวมไปถึงมารยาทบนโต๊ะอาหาร เนื่องจากในพระราชพิธีสำคัญ เลี้ยงอาคันตุกะต่างๆ ต้องให้ผู้หญิงร่วมนั่งงาน หรือ ออกรับรอง พบปะแขกคนสำคัญ

Suan Sunanta SSRU สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์ Museum สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฎ Pira Story

 

ชักโครกไม้

ชักโครกไม้ที่สร้างจำลองให้เหมือนชักโครกในยุคสมัยนั้นมากที่สุด

Suan Sunanta SSRU สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์ Museum สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฎ Pira Story

 

มาลัยจากดอกไม้และใบไม้หลายชนิด

งานดอกไม้เป็นกิจกรรมที่คุณข้าหลวงในตำหนักแห่งนี้ต้องทำกันเป็นประจำ เนื่องจากพระวิมาดาเธอฯ และ สมเด็จหญิงพระองค์น้อย จะต้องใช้มาลัยสำหรับสวดมนต์เย็นทุกวัน จึงต้องร้อยมาลัยเตรียมเอาไว้ให้อย่างสม่ำเสมอ

Suan Sunanta SSRU สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์ Museum สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฎ Pira Story

มาลัยที่ตำหนักนี้จะแตกต่างจากมาลัยทั่วไป ตรงที่ไม่มีข้อจำกัดว่าต้องใช้ดอกไม้หรือใบไม้อะไรเท่านั้น สามารถนำดอกไม้ที่ปลูกในพื้นที่ของสวนสุนันทา ใบไม้ และใบตองมาร้อยเป็นมาลัยได้เช่นกัน

Suan Sunanta SSRU สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์ Museum สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฎ Pira Story Suan Sunanta SSRU สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์ Museum สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฎ Pira Story

Suan Sunanta SSRU สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์ Museum สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฎ Pira Story

 

สูตรอาหารตำรับชาววัง

เมื่อนึกถึงสวนสุนันทา โดยเฉพาะตำหนักของพระวิมาดาเธอฯ เนื่องจากพระวิมาดาเธอฯ เป็นผู้ควบคุมห้องเครื่อง มีหน้าที่ทำอาหารถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมีชื่อเสียงโดดเด่นเรื่องอาหารเป็นอย่างมาก เอกลักษณ์สำคัญที่ขึ้นชื่อลือนามก็คือเรื่องสูตรการทำอาหาร ที่มีการคิดค้นสูตรใหม่ๆ เป็นเคล็ดลับเฉพาะที่แตกต่างจากวังอื่นๆ

Suan Sunanta SSRU สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์ Museum สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฎ Pira Story

เช่น “น้ำพริกลงเรือ” ซึ่งมีที่มาจากครั้งที่เจ้านายต้องการเสวยในเรือ แต่ห้องเครื่องยังไม่ได้เตรียมเครื่องเสวย จึงต้องใช้ไหวพริบในการนำอาหารที่มีอยู่ในครัวมาสร้างสรรค์ค์ให้เป็นเมนูใหม่ โดยใช้น้ำพริกกะปิและหมูหวานซึ่งเป็นเมนูสามัญประจำครัว ต้องมีติดครัวอยู่เสมอ มาผัดรวมกัน ตอกไข่เค็มเฉพาะไข่แดง ใส่ปลาดุกฟูลงไปรวมกัน 

น้ำพริกลงเรือของสวนสุนันทา จะนำอาหารทุกอย่างจัดเรียงรวมกันเป็นชั้นๆ ในภาชนะเดียว  ไม่มีการจัดเครื่องเคียงแยกออกไปด้านนอก เมื่อตักขึ้นมาหนึ่งคำก็จะได้รสสัมผัสของส่วนประกอบทั้งหมดในคำเดียว นอกจากนี้ การเสวยในเรือ หากใช้ภาชนะ จาน ชามหลายใบจะไม่สะดวก การทำอาหารลงในภาชนะใบเดียวจึงสะดวกมากกว่าอีกด้วยค่ะ​

Suan Sunanta SSRU สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์ Museum สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฎ Pira Story

นอกจากนี้ ยังโปรดการทำขนมหวานต่างๆ เช่น ขนมผิง หรือ ลูกกวาดที่ทำจากเม็ดถั่วเคลือบน้ำตาล

วันที่พิระไปชม มีสาธิตการทำขนมสัมปันนี หรือ สำปันนี เป็นขนมโบราณที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาตามบันทึกของพ่อค้าชาวฝรั่งเศส วิธีทำคือ นำแป้งมันมาคั่วให้สุก อบควันเทียนให้ได้กลิ่นหอม ผสมน้ำเชื่อม กะทิ น้ำตาลทราย เคี่ยวจนเหนียว คลุกกับแป้งมัน อัดใส่พิมพ์ ตากลมให้หน้าขนมแห้ง แล้วจึงเคาะออกมารับประทาน หอมกลิ่นเทียนอบ รสหวานกำลังดี

Suan Sunanta SSRU สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์ Museum สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฎ Pira Story
ผสมสีจากดอกอัญชันลงในแป้งมันเพื่อความสวยงาม
Suan Sunanta SSRU สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์ Museum สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฎ Pira Story
อบควันเทียนเพื่อเพิ่มกลิ่นหอม
Suan Sunanta SSRU สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์ Museum สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฎ Pira Story
อัดใส่พิมพ์ รอจนหน้าขนมแห้ง แล้วจึงค่อยเคาะออกมา
Suan Sunanta SSRU สวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์ Museum สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฎ Pira Story
เสร็จแล้วค่ะ ขนมสัมปันนี หรือสำปันนี หอมหวานอร่อยมากเลย รสชาติคล้ายขนมผิง

 

อ่านบทความของ Pira Story เพิ่มเติม ได้ที่นี่ค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.