Taiwan Expo 2018 in Thailand

Taiwan Expo 2018 in Thailand

Taiwan Expo 2018 in Thailand

Taiwan Expo 2018 นิทรรศการแสดงสินค้าและเทคโนโลยีของไต้หวัน ครั้งแรกในประเทศไทย ที่มาพร้อมกับกิจกรรมมากมายตลอด 3 วันเต็ม!

ภายใต้แนวคิด “Let’s Tie Together” ชูเทคโนโลยีเพื่อให้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้น พร้อมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม และกระตุ้นความร่วมมือทางการค้าระหว่างไทยกับไต้หวัน

Taiwan Expo 2018 in Thailand

Taiwan Expo 2018 in Thailand

งานนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีกับไต้หวัน ผู้คนต่างพร้อมเปิดรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ชีวิตดีขึ้น และมีศักยภาพทางด้านธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง

Taiwan Expo 2018 in Thailand
Taiwan Expo 2018 in Thailand

พบกับสินค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไต้หวันที่จะช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันสะดวกสบายมากขึ้น ได้รู้จักไต้หวันอย่างใกล้ชิดขึ้นในมุมมองใหม่ที่หลากหลาย และสร้างโอกาสสำคัญในการขยายความร่วมมือทางการค้าในภูมิภาคอาเซียน ผ่าน 7 โซนแสดงสินค้าไฮไลท์

  • โซนเทคโนโลยีเพื่อชีวิตคนเมือง (Smart City)
  • โซนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Tech)
  • โซนสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ (Health Care)
  • โซนศิลปวัฒนธรรม (Culture)
  • โซนการท่องเที่ยว (Talents & Tourism)
  • โซนสินค้าการเกษตร (Agricultural)
  • โซนสินค้าเพื่อให้ชีวิตดีขึ้น (Good Living) จากผู้ประกอบการที่มาร่วมออกบูธกว่า 210 ราย

ที่สำคัญคือ ผู้เข้าชมงานมีสิทธิ์ลุ้นตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ไทเป จำนวน 2 รางวัล ด้วยค่ะ!

Taiwan Expo 2018 ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย ความร่วมมือของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน (Bureau of Foreign Trade, MOEA) ร่วมกับ สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (Taiwan External Trade Development Council) และสมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน (Thai-Taiwan Business Association) พร้อมด้วยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (Thailand Convention and Exhibition Bureau – TCEB)

ไต้หวัน เอ็กซ์โป เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2017 จัดขึ้นที่ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินเดีย โดยสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (TAITRA) โดยแต่ละประเทศได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เฉลี่ยมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 18,000 คน

ไต้หวัน เอ็กซ์โป มุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน นอกเหนือจากการจัดแสดงสินค้าแล้ว ยังจัดให้มีการประชุมทางธุรกิจ งานสัมมนาอุตสาหกรรม (Industry Forums) คู่ขนานกันไป เพื่อส่งเสริมให้มีเจรจาทางธุรกิจ (B2B) และเกิดการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมและความเป็นอยู่

Facebook: https://www.facebook.com/PiraPiraStory/
Twitter: https://twitter.com/PiraPira_Story
Instagram: https://www.instagram.com/pirapirastory/
Blog: https://pirapirastory.wordpress.com/

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.